Хэрэглэгч таны ус, дулаан, цахилгааны төлбөр үнэн гардаг уу?

Газар өмчлөх гэрчилгээгүй иргэд өндөр тарифаар цахилгааны төлбөр төлдөг байжээ. Өнөөдөр ШӨХТГ-аас ус, дулаан, цахилгаан түгээх байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын үр дүнг танилцууллаа. Шалгалтад УБЦТС, ТӨХК, УБДС, ОСНААУГ болон түүний харъяа ХҮТ-үүд, хувийн орон сууц, нийтийн аж ахуйн хөгжлийн төв түүнчлэн нийтийн аж ахуйн конторын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгуудад хяналт хийсэн байна.

Илэрсэн зөрчлүүдээс дурьдвал, УБЦТС-аас байрлуулсан гэр хорооллын айл өрхийн хашаан дахь цахилгааны тоолуурын заалтыг хянах боломжгүй, газар өмчлөх гэрчилгээгүй иргэдтэй гэрээ байгуулаагүй, гэрээний дэвтэр, цахилгаан таслах болон залгах г.м хууль бус төлбөр нэхэмжилсэн тушаал гаргаж, үүнийхээ дагуу төлбөр ноогдуулсан. УБЦТС, ТӨХК-ний ажилчид зарим сард газар дээр нь очиж тоолуурын заалт харалгүй таамгаар бичдэг, хэрэглэгчдийн хэрэглэсэн цахилгааны төлбөр сар бүр ижил гардаг, цагтаа бичихгүйгээс дараа сард хуримтлагдан их гарах зэрэг зөрчлүүд илэрсэн. Бусад нийтийн аж ахуйн конторын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагууд, тухайлбал, Тэлмүүн орд ХХК, Богд асар ХХК, Бадамлах нар ХХК, Батбуян дулаан ХХК, Тунамал өргөө ХХК гэх мэт олон компани сар бүр хууль бус татвар авч байсан нь тогтоогджээ. Мөн орон сууцны халаалт доголдолтой байсан үед ч дулааны эрчим хүчний төлбөрийг бүрэн авдаг тохиолдол гарсан аж. Эдгээрээс гадна усыг дур мэдэн, албан хүчээр хязгаарлах, хаах явдал гарсан байна. Ус хязгаарлах гурван тохиолдол байдаг бөгөөд нэгд, ус хангамжийн барилга байгууламжид цахилгааны доголдол гарсан, хоёрт, байгалийн зайлшгүй нөхцөл байдлаас, гуравт, засвар хийх зайлшгүй байдал үүссэн тохиолдолд л хэрэглэгчийн усыг хязгаарладаг байна. Энэ мэт олон ноцтой зөрчлүүд Улаанбаатар хотод байсан гарч байна, цаашид зөрчлөө арилгаж, хуулийн дагуу үйл ажиллагаа эрхлэх эсэхийг харах л үлдлээ.
      Дээрх зөрчил илэрсэн аж ахуй нэгж, байгууллагуудад илэрсэн дутагдлыг арилгуулах талаар улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж, захиргааны шийтгэл ногдуулахаар болсон байна.