Хөөсөнцрийн цавуу

Танилцуулга– Барилгын дулаалгын материал тогтооход хэрэглэнэ.

Савалгаа: – 25кг

Стандарт: – MNS:6424-2013

Нэмэлт мэдээлэл

Хэрэглээ: – Барилгын гадна фасадны ханыг дулаалах,ус,чийгээс хамгаалахад зориулан хэрэглэнэ.

-Нэг уут бүтээгдэхүүнийг 5л-6л усаар зуурах бөгөөд 5м3-6м3 талбайд хэрэглэнэ.

Хадгалалт: – Ус чийггүй нөхцөлд 6 сар хадгална. Хадгалах орчны температур нь 00 -ээс доошгүй байна. Шалнаас 0.1м-0.15м,хананаас 0.6 зайтай, дээш нь 1.8м-2.0м хүртэл өндөр хурааж хадгална.